Obronność i odstraszanie

Rządzący muszą odejść od przekonania, że o bezpieczeństwie naszego kraju decydują jedynie siły zbrojne. Musimy mieć świadomość, że broni się całe państwo! Ma to także zastosowanie, gdy mówimy o odstraszaniu.

                  Całe społeczeństwo się broni, co nie oznacza, że wszyscy mają być wyposażeni w karabiny i umieć strzelać. Zanim zbudujemy schrony, fortyfikacje musimy mieć jednakowe regulacje, normy prawne, aby to wszystko było zintegrowane, uregulowane prawem obowiązującym na terenie całego kraju.

Co wskazuje na dojrzałość państwa? Strategia! Polska, musi mieć nowe dokumenty, nową koncepcję strategiczną, ponieważ w takich dokumentach określamy sposób wykorzystania sił zbrojnych, komunikujemy sojuszników oraz potencjalnego agresora. To właśnie te dokumenty są naszą pierwszą linią obrony, linią odstraszania – w tym momencie jako państwo wysyłamy komunikat, że Polska jest państwem silnym, dobrze zorganizowanym, ma społeczeństwo, które jest przygotowane i gotowe, aby bronić swojego państwa. 

Wymieniłem w 4 punktach nasze potrzeby strategiczne:

  1. Wielka strategia bezpieczeństwa narodowego – jak chcemy się bronić, jakimi zasobami chcemy dysponować
  2. Strategia obrony państwa – definiowanie roli wszystkich ministerstw. Jak to powiedział Prezydent Andrzej Duda – pakiet ustaw o zarządzaniu bezpieczeństwem
  3. Ministerstwo Obrony Narodowej – siły zbrojne
  4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – nadzór i kompetencje służb
  5. Infrastruktury – nowe połączenia, infrastruktura krytyczna
  6. Medycyna – dostępność szpitali i lekarzy
  7. Edukacja – udzielanie pierwszej pomocy, cyber, fake newsy
  8. Strategia wojskowa – jakim sprzętem, środkami muszą dysponować nasze siły zbrojne, aby móc wykonać dyrektywę formowaną w jednym i drugim dokumencie. 
  9. Strategia polityczna – zdolność do budowania sojuszy i konsumowania wielkich inwestycji dla naszego interesu.

Każdy z tych elementów ma swoje zadanie i wcale siły zbrojne nie są jedynym i najważniejszym elementem. 

Co musimy zrobić, jak się przygotować?

Najpierw musimy odszyfrować zamiary, ryzyka, koszty. Jeśli mamy określone interesy, które są dla nas kluczowe i chcemy ich chronić to potem w całym instrumentarium znajdziemy narzędzia takie, które nam to umożliwią. Ale nie możemy zamieniać tego tak, że główna dyskusja wśród polityków i opinii publicznej to strategia wojskowa. Mówi się tylko jakie mamy czołgi, samoloty, jak będziemy walczyć, podczas gdy nie mamy nadrzędnych dokumentów. Kolejne zakupy są emocjonujące, co oczywiście jest bardzo dobre natomiast wydaje się, że istnieje duży deficyt refleksji w opinii publicznej w jaki sposób Polska się powinna bronić jako całe państwo, nie tylko siły zbrojne, ale w jaki sposób kształtować tą odporność, żeby była tak silna, żebyśmy nie musieli walczyć.

Płot na granicy z Białorusią zdał egzamin dotyczący odparcia ataku wywołanego przez Rosję i Białoruś w związku z falą uchodźców, którzy byli tam siłą transportowani. Jednak budowanie fortyfikacji w celach militarnych to już inna kwestia. Dobrym przykładem tutaj będą Francuzi z okresu międzywojennego. Bogatsi o doświadczenie I wojny światowej zbudowali system fortyfikacji, linię Maginota i wierzyli, że schowani będą Niemcy odstraszać, powstrzymywać od imperialistycznej polityki. System umocnień nigdy nikomu na świecie nie odstraszył! 

Pamiętajmy o tym, że Rosja stestuje tę przeszkodę i zrobi to za pomocą uchodźców, których wyśle na granicę i może okazać się, że nie spełni ona swojego zadania. Okaże się, że ponieśliśmy ogromne koszty i potencjalny agresor udowodnił naszą słabość osłabiając przy tym morale w Polsce.

Tutaj mam taką refleksję i apel do Pana Premiera Donalda Tuska: Polska jest postrzegana jako lewa flanka NATO i UE. Bezpieczeństwo Europy w dużej mierze zależy od nas więc budowa linii obrony, fortyfikacji leży w gestii wszystkich krajów członkowskich więc UE powinna dołożyć środki, aby taka bariera powstała, a nasze pieniądze powinniśmy przeznaczyć na wymienione przeze mnie wyżej strategie.

Bezpieczeństwo jest inwestycją. 

Jednym z elementów obronności jest infrastruktura krytyczna. Centralny Port Komunikacyjny, gazoport, terminal LNG to symbole nowoczesnej Polski. Nie patrzmy na to tylko jako na programy infrastrukturalne. Pokazujemy, że stać nas na inwestycje, zaangażowanie wszystkich ludzi i agresor nie ma czego tu szukać. Pełna współpraca przywódców i obywateli. Zbudowaliśmy tak wiele, z nie chcemy tego stracić!

Bezpieczeństwo naszego kraju jest czymś co musi łączyć wszystkich Polaków. Bez względu na to czy nam się podoba obecna sytuacja w kraju, czy popieramy jednych czy drugich. Okazją na wyrażenie swojego zdania niech będą wybory, a nie ewentualny brak zaangażowania się w obronę naszego kraju. 

Wszyscy obywatele będą potrzebni, trzeba znaleźć każdemu rolę w tym systemie odporności, a wtedy nikt nam nie zagrozi.

Podziel się tym wpisem z innymi:
Facebook
Twitter
LinkedIn